USŁUGI ŚWIADCZONE NA  PODSTAWIE  PRZEPISÓW KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Przepisy Kodeksu spółek handlowych nakładają w wielu przypadkach obowiązek zaangażowania biegłego rewidenta w celu sporządzenia przez niego opinii bądź sprawozdania.

Oferujemy:
• opiniowanie ceny nabycia lub zbycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 182 & 4 i art. 185 & 1)
• badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 223 i art. 225)
• badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312)
• badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia przez spółkę akcyjną mienia od założyciela lub akcjonariusza (art.394 i art. 312)
• badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 431 i art. 312)
• badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442)
• badanie planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502)
• badanie planu podziału spółki (art. 537)
• badanie planu przekształcenia spółki (art. 559)