BIURO RACHUNKOWE KSIĘGOWOŚĆ ŚWIĘTOKRZYSKIE KADRY I PŁACE

Kadry

 • prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej – ewidencja urlopów, umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło,
 • doradztwo w sprawach kadrowo – płacowych,
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz w załatwianiu spraw pokontrolnych,
 • reprezentacja firmy przed ZUS-em.

Płace

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • przygotowywanie raportów dla pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych m.in.: PIT-4, PIT-8A,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników (PIT-11, PIT-8B,PIT-40).

Inne usługi związane z płacami w tym:

 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
 • naliczanie oraz rozliczanie ZFŚS.