BIURO RACHUNKOWE KSIĘGOWOŚĆ ŚWIĘTOKRZYSKIE KADRY I PŁACE

Proponujemy pełną obsługę finansowo-księgową firm, prowadzoną przez specjalistów pod nadzorem biegłego rewidenta w siedzibie biura lub na życzenie Zleceniodawcy w biurze klienta.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • nadzór księgowy – możliwy u Klientów, którzy chcą posiadać własny dział księgowy z jednoczesnym przekazaniem firmie zewnętrznej obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego,
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby kierownictwa Zleceniodawcy,
 • reprezentacja podatkowa,
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT,
 • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji,
 • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami i sprawozdawczością statystyczną,
 • doradztwo w zakresie rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego,
 • okresowe ustalenie lub prowadzenie drogą inwentarzową rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyników finansowych,
 • ocenę stanu finansowego jednostek gospodarczych,
 • opracowanie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości (ZPK),
 • przygotowanie dowolnych analiz finansowych.

Firma jest uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych na podstawie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie.