BIURO RACHUNKOWE

Proponujemy pełną obsługę finansowo-księgową firm, prowadzoną przez specjalistów pod nadzorem biegłego rewidenta w siedzibie biura lub na życzenie Zleceniodawcy w biurze klienta.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

⦁ prowadzenie ksiąg rachunkowych,
⦁ nadzór księgowy – możliwy u Klientów, którzy chcą posiadać własny dział księgowy z jednoczesnym przekazaniem firmie zewnętrznej obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego,
⦁ sporządzanie sprawozdań na potrzeby kierownictwa Zleceniodawcy,
⦁ reprezentacja podatkowa,
⦁ comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT,
⦁ sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji,
⦁ sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami i sprawozdawczością statystyczną,
⦁ doradztwo w zakresie rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego,
⦁ okresowe ustalenie lub prowadzenie drogą inwentarzową rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
⦁ wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyników finansowych,
⦁ ocenę stanu finansowego jednostek gospodarczych,
⦁ opracowanie zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości (ZPK),
⦁ przygotowanie dowolnych analiz finansowych.

CENY ZA NASZE USŁUGI

Ceny za Usługi Biura Rachunkowego zależą od rodzaju prowadzonych ewidencji, ilości dowodów księgowych i spraw pracowniczych, ale także od możliwości finansowych naszych Klientów.

Zainteresowanych wyceną zachęcamy do wypełnienia ankiety i odesłania na adres:  ak@bieglyrewident.info  lub kontakt telefoniczny: 510 097 027.

Plik z ankietą do pobrania:

ankieta