O FIRMIE WŁAŚCICIEL ZESPÓŁ PARTNERZY

 

Anna Garbacz

Anna Garbacz

Kwalifikacje ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 10248.

Posiada 18-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała przed podjęciem własnej działalności m. in. w Izbie Skarbowej, a także pracując na stanowiskach: głównej księgowej w giełdowej spółce Echo Investment S.A. oraz dyrektora finansowego i członka zarządu w spółkach Grupy Neuca S.A.

Od 2003 świadczy usługi badania sprawozdań finansowych, badania planów przekształcenia, doradztwa w zarządzaniu finansowym, optymalizacji kosztów prowadzenia działalności i pozyskiwania środków unijnych.

 

 

Robert Kołodziej

Robert Kołodziej

Robert Kołodziej

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, mgr inż. elektryk, już jako Asystent  zajmował się statystycznymi badaniami niezawodności urządzeń.

Prowadząc własną firmę, a następnie pracując jako manager zdobył duże doświadczenie w prowadzeniu projektów IT, szczególnie  w realizacji rozwiązań integrujących informatykę i telekomunikację (m. in. CTI, Contact Center) wspierających zarządzanie i optymalizację procesów biznesowych.

Audyty organizacji – optymalizacja procesów biznesowych (ukończony  kurs na audytora wewnętrznego w SGS Polska Sp z o.o. w 2002 r. świadectwo 42/02/CE, ukończony roczny kurs trenera biznesu FRDL w 2009 roku).

W AK-FINANSE  odpowiada m.in. za środowisko informatyczne w firmie, specjalizuje się w analizie finansowej i wykorzystaniu metod statystycznych w audycie, analizie procesów biznesowych, doradztwo informatyczne.

 

Katarzyna Jarząbek

Katarzyna Jarząbek

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach w dziedzinie nauk społecznych. Ukończyła studia podyplomowe „Coaching – innowacja w zarządzaniu”.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania inwestycji twardych i szkoleniowych.

Dotychczas zrealizowała (obsługa całego procesu pozyskania dotacji od przygotowania dokumentów aplikacyjnych aż po końcowe rozliczenie) szereg projektów w takich programach jak:  Fundusze Przedakcesyjne Phare, Programy Operacyjne SPO WKP, ZPORR, RPO, PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki.

Ukończyła wiele szkoleń w zakresie profesjonalnego zarządzania projektami, w tym zarządzanie wg metodyki International Project Managment Assocation.

Obecnie współpracuje z przedsiębiorstwami przygotowując strategie rozwoju firm z uwzględnieniem możliwości dofinansowania planowanych inwestycji, wdraża projekty na które wcześniej została pozyskana dotacja. Wspiera też przedsiębiorców w obszarze coachingu menadżerskiego.

 

 

copyright piotr dudek© 2010-2012