O FIRMIE  ZESPÓŁ PARTNERZY

Agnieszka Kołodziej

– mgr ekonomii, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Zakładu Finansów i Bankowości PRz. Bogate doświadczenie zawodowe w pracy w finansach i księgowości zdobywane w trakcie wieloletniej pracy dla międzynarodowych firm – pełnienie funkcji głównego księgowego w kilku spółkach prawa handlowego należących do różnych grup kapitałowych. Od 2007 roku – biegły rewident wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wykonujących zawód – nr biegłego rewidenta 11193. W ramach bieżącej obecnej działalności – bardzo wszechstronne, intensywne i nieustająco pogłębiane doświadczenie kilkudziesięciu różnorodnych zleceń wykonywanych corocznie – od zadań typowo księgowych, podatkowych przez specjalistyczne analizy i audyty po badanie sprawozdań finansowych.

Robert Kołodziej

Robert Kołodziej

Robert Kołodziej

– Absolwent PŚ w Kielcach, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, mgr inż. elektryk. Jako Asystent na PŚ zajmował się statystycznymi badaniami niezawodności urządzeń. Prowadząc własną firmę, a następnie pracując jako manager zdobył duże doświadczenie w prowadzeniu projektów IT, szczególnie  w realizacji rozwiązań integrujących informatykę i telekomunikację (m. in. CTI, Contact Center) wspierających zarządzanie i optymalizację procesów biznesowych. Realizacja audytów organizacji – optymalizacja procesów biznesowych (kwalifikacje audytora wewnętrznego – SGS Polska Sp z o.o. w 2002 r. świadectwo 42/02/CE, ukończony roczny kurs trenera biznesu FRDL w 2009 roku). W AK-FINANSE  bierze udział w większości zleceń realizowanych przez firmę, dodatkowo służąc wiedzą informatyczną, organizacyjną nie tylko na potrzeby wewnętrze, ale i wspomagając klientów w wykorzystywaniu przez nich narzędzi informatycznych.

Teresa Tatarowska

biegły rewident od 1996 roku – wpisana do rejestry biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 4105. Doświadczenie w zawodzie głównego księgowego od 1979 roku. Od 1995 roku Właścicielka biura rachunkowego w Jędrzejowie (obsługujące kilkaset podmiotów gospodarczych). Przeprowadza badania sprawozdań finansowych różnych podmiotów gospodarczych.

Anna Garbacz

Anna Garbacz

Kwalifikacje ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 10248.

Posiada 18-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała przed podjęciem własnej działalności m. in. w Izbie Skarbowej, a także pracując na stanowiskach: głównej księgowej w giełdowej spółce Echo Investment S.A. oraz dyrektora finansowego i członka zarządu w spółkach Grupy Neuca S.A.

Od 2003 świadczy usługi badania sprawozdań finansowych, badania planów przekształcenia, doradztwa w zarządzaniu finansowym, optymalizacji kosztów prowadzenia działalności i pozyskiwania środków unijnych.

Jolanta Bartoszewicz –Klimczak – radca prawny ….

Patryk Kołodziej

– student 3 roku PŚ na wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego, kierunku ekonomia. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywane w środowisku angielskojęzycznym, w działach logistyki w firmach angielskich: Amazon…..
Od 2017 roku zaangażowany w badania sprawozdań finansowych w AK-Finanse.